Forstå gymnasieudspillet på 5 minutter

I dag den 06/04-2016 har regeringen gået ud med sit gymnasieudspil, som kommer til at have en indflydelse på nogle af de elever, der starter i gymnasiet i de næste mange år.

Vi forklarer derfor de vigtigste pointer ved dette udspil, så du er klædt godt på til at forstå og tage stilling til det.

Før vi går i gang med at forklare...

Før vi går i gang med at forklare er der én ting, der er vigtigt at have i baghovedet:

Det er kun et udspil til en reform

Det vil sige, at det ikke bliver det endegyldige resultat og at de forskellige partier i Folketinget kommer til at have en indflydelse på det. Derfor kan du naturligvis ikke være sikker på, at disse ændringer er dem, der ender med at komme. Dog viser de hvilken retning reformen kommer til at bevæge sig i.

De største ændringer

De største ændringer er (i punktform):

  • Karakterkrav på 4 i dansk og matematik-afgangseksamnerne
  • Grundforløbet ændres til at være 3 måneder i en anden klasse end den endelige
  • Færre mulige studieretninger
  • Afskafning af Almen Studieforberedelse og indførsel af mundtlig prøve i SRP
  • Nyt fag: “Informatik C” (informationsteknologi) som er halv-obligatorisk
  • Naturvidenskabeligt grundforløb tæller med i eksamenssnit som et C-niveaufag
  • De fleste skal have matematik på B-niveau (på nær sproglige linjer)

Nedenfor er de enkelte ændringer uddybet.

Implementering af reformen

I udspillet står der følgende omkring implementeringen: “Implementering af gymnasiereformen. Det er planen, at gymnasiereformen implementeres, så de første elever starter i 1. g  eller 1. hf i skoleåret 2017/18. Det betyder, at den første årgang reformstudenter fra stx, hhx og htx søger ind på de videregående uddannelser i 2020, mens det allerede sker i 2019 for de elever, der færdiggør den toårige hf.”

Ændringerne uddybet

De obligatoriske fag

Den nye liste over obligatoriske fag er følgende på STX:

liste over obligatoriske fag stx 2016

Karakterkrav på 4

Regeringen har valgt at lægge et karakterkrav på 4, som gælder afgangseksaminerne i folkeskolen i fagene dansk og matematik. Det vil sige, at hvis man får et gennemsnit i de fags afgangsprøver på under 4, så kan man ikke direkte optages på gymnasiet.

Grundforløbets længde ændres til 3 måneder

Grundforløbet, der typisk har varet indtil juleferien, hvor eleverne har været sammen med deres klasser, er blevet ændret til at være 3 måneder. Efter de 3 måneder bliver eleverne vejledt til hvilken studieretning de skal vælge.

Færre studieretninger

Der kommer ifølge gymnasieudspillet til at være en række ændringer i antallet af studieretninger. Der vil i fremtiden være følgende antal studieretninger:

  1. 18 studieretninger i stx
  2. 13 studieretninger i hhx
  3. 18 studieretninger i htx

Afskaffelse af Almen studieforberedelse og ændring af SRP

Almen Studieforberedelse (AT) afskaffes ifølge gymnasieudspillet og SRP-prøveformen ændres. SRP’en skal nu også afholdes som en mundtlig prøve, højst sandsynligt for at undgå at andre skriver opgaven for eleven.

Indførsel af informatik C

Informatik skal ifølge udspillet være et tidssvarende IT-fag, der skal være obligatorisk, men kan udskiftes af biologi eller naturgeografi.

Og bare rolig – vi skal nok også skrive en Guldbog om det. Du kan regne med os 😉

NV tæller som et C-niveaufag

Naturvidenskabeligt grundforløb skal i fremtiden regnes med i karaktergennemsnittet med en vægt som et C-niveau. Det samme gælder Almen Sprogforståelse.

Matematik på B-niveau

Matematik skal som udgangspunkt være på B-niveau på nær elever, der har meget sproglige retninger. Dette sker ifølge regeringen for at mindske behovet for senere supplement.

Udgivet i Før og efter gymnasiet.

Christian Bøgelund

Christian Bøgelund har gennem de seneste 2 år arbejdet for Camp True North for at hjælpe unge med at nå deres fulde potentiale.

Ud over det har han været tobaksformidler for Kræftens Bekæmpelse og er lige blevet student med et gennemsnit på over 12.